Kim-tiân-it Siàu-liân Sū-kiāⁿ-phō͘

Kim-tiân-it Siàu-liân Sū-kiāⁿ-phō͘ (金田一少年の事件簿) sī iû Amagi Seimaru chè-chok ê chi̍t phō bàng-gà.