Kim Ji̍t-sêng Chong-ha̍p Tāi-ha̍k

Kim Ji̍t-sêng Chong-ha̍p Tāi-ha̍k (金日成綜合大學; 김일성종합대학) sī chi̍t keng khiā tī Tiâu-sián Pêng-jióng ê tāi-ha̍k.

Kim Ji̍t-sêng Chong-ha̍p Tāi-ha̍k