Kistérség ([ˈkiʃteːrʃeːɡ]; ho̍k-sò͘: kistérségek; jī-bīn ì-gī: "sió-hun-khu") sī Hông-gâ-lī ê chi̍t khoán hêng-chèng-khu, thang hoan-e̍k chò koān. Chá-chêng Hông-gâ-lī sī hun chò 175-ê kistérség, 2013 nî í-āu in kā pún khoán hêng-chèng-khu thè-ōaⁿ kái siat chò 198-ê járás.