Ko-ha̍k-hāu (Pak Bí-chiu)

Ko-ha̍k-hāu sī kàu-io̍k ê chi̍t-ê kai-tōaⁿ, tī saⁿ tōaⁿ ê hē-thóng pí-lūn Bí-kok, sī kā tiong-téng kàu-io̍k (secondary education) hun chò tiong-ha̍k-hāu kap ko-ha̍k-hāu nn̄g khoán.