Ko-hiông Tē-hng Hoat-īⁿ

Ko-hiông Tē-hng Hoat-īⁿ (高雄地方法院) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê tē-hng hoat-īⁿ; sio̍k-î tē-saⁿ kip phó͘-thong hoat-īⁿ.

Ko-hiông Tē-hng Hoat-īⁿ