Ko-pîn-khe (高屏溪) sī Tâi-oân lâm-pō͘ ê chi̍t tiâu khe (kap i-ê chúi-hē), tn̂g-tō͘ ū tāi-iok 171 kong-lí, sī Tâi-oân tē-jī tn̂g ê hô. I-ê liû-he̍k bīn-chek ū 3,256.85 pêng-hong kong-lí, tī Tâi-oân sǹg siāng-toā.

Ko-pîn-khe kap Ē-tām-chúi-khe Thih-kiô

Ko-pîn-khe kū miâ Ē-tām-chúi-khe (下淡水溪), 1950 nî í-āu in-ūi Pîn-tong-koān ê sêng-li̍p, kha kái chò hiān-chāi ê miâ.