Ko Gio̍k-sū

Ko Gio̍k-sū (高玉樹; 1913 nî 9 goe̍h 3 ji̍t – 2005 nî 6 goe̍h 15 ji̍t) sī Tâi-pak chhut-sin ê Tâi-oân "tóng-gōa" chèng-tī-chiá. I sī nn̄g kài ê Tâi-pak-chhī bîn-soán chhī-tiúⁿ, iā sī thâu kài koaⁿ-phài ti̍t-ha̍t-chhī sî-kî ê Tâi-pak-chhī-tiúⁿ. Té-bé mā pat chò kau-thong pō͘-tiúⁿ téng chi̍t-ūi.