Kôbe-chhī

(Tùi Kobe-chhī choán--lâi)

Kôbe-chhī (神戸市; Kôbe-si) sī Ji̍t-pún Hyôgo Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Kôbe-chhī ê ūi-tì
Kôbe-káng