Kok-chè Su-hoat Hoat-īⁿ

Kok-chè Su-hoat Hoat-īⁿ (Eng-gí: International Court of Justice, Hoat-gí: Cour internationale de Justice) ia̍h Kok-chè Hoat-têng, 1945 nî sêng-li̍p tī Kē-tē-kok ê Den Haag, sī Liân-ha̍p-kok chú-iàu ê su-hoat kang-khū.

Kok-chè Su-hoat Hoat-īⁿ

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái