Kok-thài Kiàn-siat Kong-si

Kok-thài Kiàn-siat Kong-si sī Tâi-ôan chi̍t-king kiàn-sia kong-si. 1964 nî tshòng-li̍p tī Tâi-pak-chhī Lâm-iông koe.[1]

Kok-thài Kiàn-siat Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Tshòng-kiàn nî 1964
Tsóng-pōo Tâi-pak-chhī Tāi-an-khu
Bāng-tsām Kok-thài Kiàn-siat

1964 nî, Kok-thài Kiàn-siat Kong-si heng-kiàn tē-it-ê kong-ú tī Pat-tek-lō, hō-miâ Kok-thài Sìn-gī Kong-ú. 1965 nî, Kok-thài Kiàn-siat heng-kiàn tē-it-ê tiān-thui tōa-lâu, tī Tun-hòa-lâm-lō, miâ Tun-hòa Tāi-hā.[1]

Tsham-khó bûn-hiàn Siu-kái

  1. 1.0 1.1 國泰建設五十年史編輯委員會 (2014). 《國泰建設五十年史》. 臺北市: 國泰建設,.