Kong-êng Kek-bēng

Kong-êng Kek-bēng (Eng-gí: Glorious Revolution) hoat-seng tī 1688 nî, hit chūn Eng-lân ê James 2-sè khì hō͘ gī-hoē-phài kap Hô-lân lâi-ê William 3-sè kap Mary 2-sè liân-ha̍p thui-hoan.