Kong-ek chhái-koàn(公益彩券) sī Tâi-oân ê chhái-phiò, án 1999 nî 12 go̍eh 1 ji̍t khai-sí hoat-hêng, í thê-seng siā-hōe hok-lī ûi chú-iàu bo̍k-tek chi-it.

公益彩券統一識別標誌
公益彩券統一識別標誌