Kong-kiōng ōe-seng

(Tùi Kong-kiōng oē-seng choán--lâi)
HSTrade.svg

Kong-kiōng ōe-seng (公共衛生) sī thàu-kòe cho͘-chit siā-khu chu-goân, uī kong-chiòng thê-kiong pēⁿ-chèng ū-hông kap kiān-khong chhiok-chìn ê chi̍t bûn koán-lí-ha̍k.