Kumamoto-chhī (熊本市; Kumamoto-si) sī Ji̍t-pún Kumamoto Koān ê koān-thiaⁿ só͘-chāi-tē kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.

Kumamoto-chhī ê ūi-tì