Kun (chhiūⁿ-kî)

Kun(君) sī chhiūⁿ-kî kiâⁿ-kî ê sî-chūn. âng-sek kî-jí ê chú-soè kiò choè âng-kun, siá choè soè (帥); o͘-sek ê kiò choè o͘-kun, siá choè chiong (將).

âng-kun
o͘-kun

Tī tâi-oân mā kā siōng-kín thang thoè-ngó͘ ê lāu-peng kiò âng-kun.