Kyrgyz-cho̍k sī chú-iàu seng-oa̍h tī Tiong-a ê Tu̍h-keh-hē bîn-cho̍k, lóng-chóng ū 400-bān lâng chó͘-iū, toā-hūn toà tī Kyrgyzstan, sī hit-kok ê chú-thé bîn-cho̍k.