Lâm-chhiong-chhī (Sù-chhoan)

Chhōe Kang-sai kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, khòaⁿ Lâm-chhiong-chhī.

Lâm-chhiong-chhī (Hàn-jī: 南充市; Hàn-gú Pheng-im: Nánchōng Shì) sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī, tiàm tī Sù-chhoan ê tang-pak pêng.

Lâm-chhiong-chhī ê ūi-tì

Hêng-chèng-khuSiu-kái