Lâm-iûⁿ Lí-kang Tāi-ha̍k

Lâm-iûⁿ Lí-kang Tāi-ha̍k (南洋理工大学; Nanyang Technological University; NTU), kán-chheng Lâm-tāi (南大) sī Sin-ka-pho ê chi̍t keng ū-miâ ê kong-li̍p gián-kiù-hêng tāi-ha̍k.

Hêng-chèng Tōa-lâu