Lâm-pêng (hong-ūi)

hong-ūi
Hong-ūi
Sai-pak Pak Tang-pak
Sai + Tang
Sai-lâm Lâm Tang-lâm

Lâm-pêng (南-) sī siong-tùi pak-pêng ê hong-ūi; iā ū lâm (南), lâm-sì (南勢) ia̍h-sī lâm-hong (南方) ê kóng-hoat.