Lâm Aegea Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 340,870 lâng, thó͘-tē bīn-chek 5,285.99 pêng-hong kong-lí.

Lâm Aegea Tōa-khu
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
—  Tōa-khu  —

Lâm Aegea Tōa-khu ê kî-á
Kî-á
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 5,285.99 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 340,870 lâng
Bāng-chām www.pnai.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lâm Aegea Tōa-khu