Lâu Éng-hok (劉永福, 1837 nî 10 goe̍h 10 ji̍t – 1917 nî 1 goe̍h 9 ji̍t) sī Boán-chheng ê chi̍t-ê chiong-kun. I tī 1895 nî 6 goe̍h kàu 10 goe̍h sī Tâi-oân Bîn-chú-kok ê chóng-thóng.

Lâu Éng-hok
劉永福
Tâi-oân Bîn-chú-kok chóng-thóng
Jīm-kî
1895 nî 6 goe̍h 5 ji̍t–1895 nî 10 goe̍h 21 ji̍t
Chêng-jīm Tn̂g Kéng-siông
Kè-jīm Kabayama Sukenori
(Tâi-oân Chóng-tok)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1837 nî 10 goe̍h 10 ji̍t(1837-10-10)
Chheng-kok Khim-chiu
Kòe-sin 1917 nî 1 goe̍h 9 ji̍t (79 hòe)
Tiong-hoâ Bîn-kok Khim-chiu