Kabayama Sukenori (樺山 資紀, Hô-ló-oē Tha̍k-chheh-im: Hoa(Hoâ)-sam Chu-kì, 1837 nî 12 goe̍h 9 ji̍t - 1922 nî 2 goe̍h 8 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê kun-jîn, chèng-tī-ka. I sī Satuma-phoan (薩摩藩) chhut-sin, seng kah hái-kun tāi-chiòng (海軍大将), mā pat chò thâu-chi̍t jīm Tâi-oân chóng-tok.

Kabayama Sukenori
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1837 nî 12 goe̍h 9 ji̍t
Sí-bông 1922 nî 2 goe̍h 8 ji̍t
Hòe-sò͘ 85 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-á Kagosima-chhī(鹿児島市)
Tâi-oân chóng-tok
Kai-kip Hái-kun tāi-chiòng
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū Hái-kun kun-lēng-pō͘ tiúⁿ
Chiūⁿ-jīm 1895 nî 5 goe̍h 10 ji̍t
Sià-jīm 1896 nî 6 goe̍h 2 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 1 nî
Sià-jīm āu chit-bū Su-bi̍t-īⁿ(樞密院)Kò͘-būn-koaⁿ
Chêng-jīm
Āu-jīm Katsura Tarô

Chhut-sin siu-kái

Satuma-kok Kagoshima-siâⁿ ē Kajiya-teng(加治屋町) phoan-sū(藩士)Hasiguti Yosanzi (橋口与三次) ê tē-saⁿ-ê hāu-siⁿ. Tī Sat-Eng Chiàn-cheng(薩英戦争) sî ji̍p-ngó͘ chiông-kun.

Keng-le̍k siu-kái

Sí-bông siu-kái

Nî-phó͘ siu-kái

Kì-liām Siat-si siu-kái


Chêng-jīm:
-----
Chāi-jīm sî-kî

1895 nî 5 goe̍h 10 ji̍t1896 nî 6 goe̍h 2 ji̍t

Āu-jīm:
Katsura Tarô