Lâu Tek-hôa

(Tùi Lâu Tek-hoâ choán--lâi)

Lâu Tek-hoâ (劉德華, 1961 nî 9 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì ) sī Hiong-káng ê chi̍t ê ián-goân kap koa-chhiú. I sī Hiong-káng liû-hêng koa-khek ê „Sù-tāi-thian-ông“ (四大天王) chi it.

Lâu Tek-hoâ