Léonin (iok 1150 nî seⁿ, iok 1201 nî sí) sī Pa-lí Notre Dame sèng-tông ê magister (chi̍t khoán ha̍k-chiá hâm-thâu), sī Notre Dame Ga̍k-phài ê tāi-piáu jîn-bu̍t chi it.