Lêng-sîm-tìn

Lêng-sîm-tìn (龍潯鎮) sī Tek-hòe-koān ê chi̍t-ê tìn, tī koān ê lâm-pêng, kah pak-pêng ê Sîm-tiong-tìn kiōng-tông cho͘-sêng Tek-hòe-koān ê siâⁿ-koan.