Lí Chhun-seng

Lí Chhun-seng (李春生; 1838 nî 1 goe̍h 12 ji̍t – 1924 nî 10 goe̍h 5 ji̍t) sī chi̍t ūi Tâi-oân Chheng-tiâu sî-tāi ê seng-lí-lâng, Hok-kiàn Ē-mn̂g chhut-sin, sìn Ki-tok-kàu. 1868 nî î-bîn Tâi-oân, tī Tâi-pak ê Toā-tiū-tiâⁿ chò seng-lí, sī hit-tang-sî chin ū-miâ ê bé-pān, mā kiam chò chìn-chhut-kháu bō͘-e̍k. Lí Chhun-seng sī hit-tang-chūn Tâi-oân sū-sin hán-kiàn ê Kit-ok-tô͘, iā sī Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe ê khai-ki-chiá chi-it.

Lí Chhun-seng

I iā sī chi̍t ūi su-sióng-ka kap chok-ka, ū Thian-ián-lūn Su-hō͘ (天演論書後), Tong-se Tiat-hêng (東西哲衡), Tiat-hêng Sio̍k-chi̍p (哲衡續集), Chong-kàu Ngó͘-tek Pī-khó (宗教五德備考), Ia-so͘-kàu Sèng-chhàm Pī-khó (耶穌教聖讖闡釋備考), Sèng-keng Chhián-iàu Káng-gī (聖經闡要講義) téng tù-chok, chhián-su̍t Ki-tok kàu-gī, le̍k-tô͘ pok-chhek Darwin kap Huxley ê thian-ián-soat.

李春生紀念教堂