Lí Hông-chiong (李鴻章; 1823 nî 2 goe̍h 15 ji̍t – 1901 nî 11 goe̍h 7 ji̍t) sī Tiong-kok Chheng-tiâu bóe-kî ê chi̍t-ê tāi-sîn, sī iûⁿ-bū ūn-tōng ê chhiòng-tō-jîn, mā-sī tiōng-iàu ê kun-tūi léng-tō-chiá kap gōa-kau-koaⁿ. I tī An-hui ê Ha̍p-pûi chhut-sì, tī Pak-kiaⁿ kòe-sin.

Lí Hông-chiong