Lí Óan-tiat.

Lí Óan-tiat (李遠哲; 1936 nî 11 go̍eh 19 ji̍t chhut-sì) sī Tâi-oân Sin-tek-chhī ê hòa-ha̍k-ka, mā-sī tē-it ūi tit-tio̍h Nobel Chióng ê Tâi-oân kho-ha̍k-ka.