Kho-ha̍k-ka (科學家) sī sú-iōng hē-thóng-hòa ê hêng-ûi lâi hoat-hiān sin tì-sek ê lâng. Hia̍p-gī ê kho-ha̍k-ka sī lī-iōng kho-ha̍k hong-hoat lâi chò gián-kiù ê lâng. Kho-ha̍k-ka lóng sī bó͘ chi̍t-ê ia̍h-sī kúi-ā-ê kho-ha̍k léng-he̍k lāi ê choan-ka.

Gián-kiù khai-hoat ê kho-ha̍k-ka

Chióng-lūi siu-kái