Lîm E̍k-hâm (林奕含; 1991 nî 3 goe̍h 16 ji̍t – 2017 nî 4 goe̍h 27 ji̍t) sī chi̍t ūi Tâi-oân ê cha-bó͘ chok-ka, tī i-ê chhú-lí-chok Pâng Su-kî ê Chho͘-loân Lo̍k-hn̂g chhut-pán liáu-āu bô-gōa-kú chū-sat kòe-sin; tī chit pún chheh lāi-bīn ê kò͘-sū, gî-sū khan-sia̍p tio̍h i ka-kī cho-siū ê sèng-chhim-hāi ê keng-le̍k, ín-khí liáu Tâi-oân siā-hōe ê kóng-hoàn koan-chù.

Tù-chokSiu-kái

Gōa-po͘ liân-kiatSiu-kái