chhian-liân-kí: 3 chhian-liân-kí
sè-kí: 20 sè-kí | 21 sè-kí | 22 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi | 2020 nî-tāi | 2030 nî-tāi | 2040 nî-tāi
: 2012 nî | 2013 nî | 2014 nî | 2015 nî | 2016 nî | 2017 nî | 2018 nî | 2019 nî | 2020 nî | 2021 nî | 2022 nî
2017 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sin
kàu
Teng-iú
Gregorius le̍k 2017 nî
MMXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2561 nî
Tō-kàu-le̍k 4714 nî
Hoê-le̍k 1439~1440
Ji̍t-pún Pêng-sêng (平成) 29 nî
Hông-kì 2677 nî
Tân-kì 4350 nî
Bîn-kok 106 nî
Chú-thé-le̍k 106 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5777~5778
Se-chōng-le̍k iông hoé kâu (me pho spre'u)
kàu
im hoé ke (me mo bya)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2072 – 2073
- Shaka Samvat 1939 – 1940
Iran le̍k 1395 – 1396
Runic le̍k 2267
Assyria le̍k 6767 nî
Ethiopia le̍k 2011~2012
Pò͘-tek-le̍k 158 nî

2017 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī sî-kan chhò-gō͘.

Sū-kiāⁿ siu-kái

1 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 1 goe̍h

2 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 2 goe̍h

3 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 3 goe̍h

4 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 4 goe̍h

5 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 5 goe̍h

6 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 6 goe̍h

7 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 7 goe̍h

8 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 8 goe̍h

9 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 9 goe̍h

10 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 10 goe̍h

11 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 11 goe̍h

12 goe̍h siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî 12 goe̍h
 • 12 goe̍h: Iran chū 28 ji̍t tùi Masshad siâⁿ khai-sí, chē ūi hoat-seng hoán chèng-hú ê sī-ui khòng-gī.[22]

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 2017 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Ji̍t-chì siu-kái

2017 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 1. http://www.chinatimes.com/cn/realtimenews/20170302003598-260408
 2. http://www.bbc.com/news/world-asia-39202936
 3. http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2017-03-20/doc-ifycnpiu9218515.shtml
 4. http://www.bbc.com/news/world-europe-39610937
 5. http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-idUSKBN17H0CU
 6. http://www.voanews.com/a/polls-open-in-bitter-key-french-election/3841148.html
 7. http://big5.yonhapnews.co.kr:83/gate/big5/chinese.yonhapnews.co.kr/domestic/2017/05/10/0401000000ACK20170510005900881.HTML
 8. http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-manchester-40007886
 9. http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-40018422
 10. http://womendeliver.org/2017/congratulations-new-director-general/
 11. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40090143
 12. http://www.cnn.com/2017/06/01/politics/trump-paris-climate-decision/index.html
 13. https://www.nytimes.com/2017/06/10/arts/sad-day-for-gotham-adam-west-who-played-batman-dies-at-88.html?_r=0
 14. https://www.nytimes.com/2017/07/13/world/asia/liu-xiaobo-dead.html
 15. https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/saturn-tour/where-is-cassini-now/ Archived 2017-09-15 at the Wayback Machine.
 16. http://www.aljazeera.com/news/2017/09/iraqi-kurds-overwhelmingly-split-baghdad-170927140559257.html
 17. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41466116
 18. http://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia/catalan-leader-opens-door-to-secession-from-spain-after-vote-idUSKCN1C60YA
 19. http://www.bbc.com/news/world-europe-41780116
 20. http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41771923
 21. https://www.reuters.com/article/us-egypt-security/gunmen-in-egypt-mosque-attack-carried-islamic-state-flag-prosecutor-says-idUSKBN1DO1AN
 22. http://www.aljazeera.com/news/2017/12/trump-warns-iran-world-watching-rare-protests-171230073658110.html