Nobel Hô-pêng Chióng

Nobel Hô-pêng Chióng (Sūi-tián-gí: Nobels fredspris, Eng-gí: Nobel Peace Prize, Ji̍t-pún-gí: ノーベル平和賞) sī Nobel Chióng ê kî-tiong 1 hāng. In-ūi Hô-pêng Chióng ti̍t-chiap khan-siap tio̍h chèng-tī sū-bū, pí-kàu-te̍k khah ū cheng-gī.

Nobel Bûn-ha̍k Chióng
Nobelpriset i litteratur
Tùi-siōng sè-kài hô-pêng ū kòng-hiàn ê lâng
Só͘-chāi  Ná-ui Oslo
Chú-pān Ná-ui Nobel Úi-oân-hōe
Khai-sí 1901 nî
Koaⁿ-hong
bāng-chām
nobelprize.org

2004 nî chit ê chióng thâu-1-pái pan hō͘ khoân-kéng-chú-gī ê ūn-tōng-chiá. Chú-pān tan-ūi piáu-sī kóng, "tē-kiû téng-koân ê hô-pêng khò lán siú-hō͘ lán ê seng-oa̍h khoân-kéng".

Ti̍t-chióng-jîn siu-kái

Bat tit-tio̍h Hô-pêng Chióng ê lâng a̍h-sī cho͘-chit:

1900 nî-tāi siu-kái

1910 nî-tāi siu-kái

1920 nî-tāi siu-kái

1930 nî-tāi siu-kái

1940 nî-tāi siu-kái

1950 nî-tāi siu-kái

1960 nî-tāi siu-kái

1970 nî-tāi siu-kái

1980 nî-tāi siu-kái

1990 nî-tāi siu-kái

2000 nî-tāi siu-kái

2010 nî-tāi siu-kái