拍開主題選單

Nobel Hô-pêng ChióngNobel Chióng ê kî-tiong 1 hāng. In-ūi Hô-pêng Chióng ti̍t-chiap khan-siap tio̍h chèng-tī sū-bū, pí-kàu-te̍k khah ū cheng-gī.

2004 nî chit ê chióng thâu-1-pái pan hō͘ khoân-kéng-chú-gī ê ūn-tōng-chiá. Chú-pān tan-ūi piáu-sī kóng, "tē-kiû téng-koân ê hô-pêng khò lán siú-hō͘ lán ê seng-oa̍h khoân-kéng".

Ti̍t-chióng-jînSiu-kái

Bat tit-tio̍h Hô-pêng Chióng ê lâng a̍h-sī cho͘-chit:

1900 nî-tāiSiu-kái

1910 nî-tāiSiu-kái

1920 nî-tāiSiu-kái

1930 nî-tāiSiu-kái

1940 nî-tāiSiu-kái

1950 nî-tāiSiu-kái

1960 nî-tāiSiu-kái

1970 nî-tāiSiu-kái

1980 nî-tāiSiu-kái

1990 nî-tāiSiu-kái

2000 nî-tāiSiu-kái

Nobel Chióng
Hòa-ha̍k | Bûn-ha̍k | Seng-lí-ha̍k ia̍h I-ha̍k | Hô-pêng | Bu̍t-lí-ha̍k | Keng-chè Kho-ha̍k