1990 nî

Sè-kí: 19 sè-kí · 20 sè-kí · 21 sè-kí
Nî-tāi: 1970 nî-tāi 1980 nî-tāi · 1990 nî-tāi · 2000 nî-tāi 2010 nî-tāi
: 1985 1986 1987 1988 1989 · 1990 nî · 1991 1992 1993 1994 1995

Sū-kiāⁿ修改

1 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 1 goe̍h

2 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 2 goe̍h

3 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 3 goe̍h

4 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 4 goe̍h

5 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 5 goe̍h

6 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 6 goe̍h

7 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 7 goe̍h

8 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 8 goe̍h

9 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 9 goe̍h

10 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 10 goe̍h

11 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 11 goe̍h

12 goe̍h修改

Siông-sè: 1990 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî修改

Chhut-sì修改

Bô ji̍t-kî修改

  • KOHH, Ji̍t-pún koa-chhiú.

Kòe-sin修改

Bô ji̍t-kî修改