chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 19 sè-kí | 20 sè-kí | 21 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1950 nî-tāi | 1960 nî-tāi | 1970 nî-tāi | 1980 nî-tāi | 1990 nî-tāi | 2000 nî-tāi | 2010 nî-tāi
: 1980 nî | 1981 nî | 1982 nî | 1983 nî | 1984 nî | 1985 nî | 1986 nî | 1987 nî | 1988 nî | 1989 nî | 1990 nî
1985 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-chú
kàu
It-thiú
Gregorius le̍k 1985 nî
MCMLXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 13 kang
Hu̍t-le̍k 2529 nî
Tō-kàu-le̍k 4682 nî
Hoê-le̍k 1406~1407
Ji̍t-pún Chiau-hô (昭和) 60 nî
Hông-kì 2645 nî
Tân-kì 4318 nî
Bîn-kok 74 nî
Chú-thé-le̍k 74 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5745~5746
Se-chōng-le̍k iông bo̍k chhí (shing pho byi)
kàu
im bo̍k gû (shing mo glang)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 2040 – 2041
- Shaka Samvat 1907 – 1908
Iran le̍k 1363 – 1364
Runic le̍k 2235
Assyria le̍k 6735 nî
Ethiopia le̍k 1979~1980
Pò͘-tek-le̍k 126 nî

1985 nîGregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Sū-kiāⁿ Siu-kái

1 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 1 goe̍h

2 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 2 goe̍h

3 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 3 goe̍h

4 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 4 goe̍h
  • 4 goe̍h 20 ji̍t: hō-miâ Britches ê si̍t-giām-ēng kâu-sán-á hō͘ tōng-bu̍t pó-hō͘ ūn-tōng-chiá chhōa cháu.

5 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 5 goe̍h

6 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 6 goe̍h

7 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 7 goe̍h

8 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 8 goe̍h

9 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 9 goe̍h

10 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 10 goe̍h

11 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 11 goe̍h

12 goe̍h Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1985 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Ji̍t-chì Siu-kái

1985 nî
1 goe̍h 2 goe̍h 3 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4 goe̍h 5 goe̍h 6 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7 goe̍h 8 goe̍h 9 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10 goe̍h 11 goe̍h 12 goe̍h
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Chham-khó chu-liāu Siu-kái