John G. Trump

John George Trump (1907 nî 8 goe̍h 21 ji̍t – 1985 nî 2 goe̍h 21 ji̍t) sī chi̍t ūi Bí-kok ê tiān-ki kang-têng-su, hoat-bêng-ka kiam bu̍t-lí-ha̍k-ka. I sī Ronald Reagan sî-tāi ê Bí-kok Kok-ka Kho-ha̍k chióng ê tit-chióng-jîn kiam Bí-kok Kok-ka Kang-têng-īⁿ ê īⁿ-sū. I tī soân-choán hòng-siā-soàⁿ liâu-hoat hoat-tián léng-he̍k chin ū-miâ. I sī Bí-kok Chóng-thóng Donald Trump ê a-chek.