Magnus Carlsen (choân-miâ Sven Magnus Øen Carlsen, 1990 nî 11 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì ) sī Norge-chek ê se-iûⁿ-kî tāi-su (Grandmaster), hiān-chú-sî (2010 nî 1 goe̍h) thong sè-kài pâi tē 1 miâ. I sī chêng kàu taⁿ chē chit ūi siāng siàu-liân ê tāi-su, tong-sî 19 hoè ke 32 kang.

Magnus Carlsen

Magnus Carlsen, 2008
Choân-miâ Sven Magnus Øen Carlsen
Kok-chek Norge
Chhut-sì 1990 nî 11 goe̍h 30 ji̍t 1990-11-30(33 hòe)
Norge Tønsberg
Hâm-thâu Tāi-su
FIDE kip-sò͘ 2870
Siāng koân kip-sò͘ 2872 (2012 nî 1 goe̍h)