1990 nî 1 goe̍h 26 ji̍t sit-ji̍t

1990-nî 1-goe̍h 26-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1990 nî 1 goe̍h 26 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1990 nî 1 goe̍h 26 ji̍t sit-ji̍t

1990-nî 1-goe̍h 26-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.9457
Si̍t-hun 0.967
Saros 121 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 2-hun 3-bió
Ti̍t-kèng 373 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 19:31:24
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)