1960 nî

Sè-kí: 19 sè-kí · 20 sè-kí · 21 sè-kí
Nî-tāi: 1940 nî-tāi 1950 nî-tāi · 1960 nî-tāi · 1970 nî-tāi 1980 nî-tāi
: 1955 1956 1957 1958 1959 · 1960 nî · 1961 1962 1963 1964 1965

1960 nî sī chi̍t-ê lūn-nî, thâu 1 ji̍t sī pài-gō͘.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • DDR-Oberliga kha-kiû sài-kùi tī Tang-tek kok chìn-hêng.

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái