Nelson Rolihlahla Mandela (1918 nî 7 goe̍h 18 ji̍t – 2013 nî 12 goe̍h 5 ji̍t) sī chhut-sin Lâm-hui Transkei ê kek-bēng-ka, chèng-tī-ka kiam chû-siān-ka. Mandela pī khòaⁿ chò sī Lâm-hui ê kok-hū. 1993 nî chì 1997 nî nî-kan chhut-jīm Lâm-hui Chóng-thóng; Mandela sī tē-it ūi keng-iû bîn-chú phó͘-soán soán-chhut ê Lâm-hui goân-siú. Mandela tī jīm-lāi tì-le̍k chāi hòe-tî Lâm-hui tn̂g-nî ê chéng-cho̍k keh-lī chè-tō͘ kap si̍t-hiān chéng-cho̍k chi-kan ê hô-kái, pēng-chhiáⁿ siau-tî sàn-chhiah hām put-kong. Sin-ûi Hui-chiu kok-ka-chú-gī hām bîn-chú siā-hōe-chú-gī chiá, Mandela tī 1990 chì 1997 nî-kan chhut-jīm Hui-chiu Bîn-cho̍k Gī-hōe ê chú-se̍k; 1997 chì 1999 nî chhut-jīm Hui-tông-bêng ê pì-su-tiúⁿ.

Nelson Mandela
Lâm-hui chóng-thóng
Jīm-kî
1994 nî 5 goe̍h 10 ji̍t – 1999 nî 6 goe̍h 14 ji̍t
Hù-chhiú Thabo Mbeki (1994–1999)
F. W. de Klerk (1994–1996)
Chêng-jīm F. W. de Klerk (kok-ka chóng-thóng)
Kè-jīm Thabo Mbeki
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1918 nî 7 goe̍h 18 ji̍t(1918-07-18)
Lâm-hui Liân-pang Cape Séng Mvezo
Kòe-sin 2013 nî 12 goe̍h 5 ji̍t (95 hòe)
Lâm-hui-kok Gauteng Séng Johannesburg
Chhiam-miâ