拍開主題選單

Wikipedia β

Sím-iông-chhī

(Tùi Sím-iông choán--lâi)
Sím-iông-chhī ê ūi-tì

Sím-iông-chhī (Hàn-jī:瀋陽市; Boán-chiu-gí: Mukden /Mukden1.png) sī Tiong-kok Liâu-lêng-séng ê séng-to͘. Hêng-chèng koán-lí siāng sio̍k tē-kip-chhī kap hù-séng-kip siâⁿ-chhī. 2005 nî ê chóng-jîn-kháu iok-lio̍k 740 bān.

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Sím-iông-chhī ê ē-kha hun-chò 10 ê khu, 1 ê koān-kip-chhī kap 3 ê koān.