Lô-tong-ke (羅東街) sī tī 1920 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Lô-tong-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Gî-lân-koān Lô-tong-tìn.