Lông-gia̍p sī chi̍t-khóan thàu-kòe chèng si̍t-bu̍t, chhī tōng-bu̍t, ia̍h-sī pôe-ióng kî-thaⁿ seng-bu̍t chhin-chhiūⁿ ko͘-lūi, lâi seng-sán sán-phín ê sán-gia̍p.

Tê-hn̂g.

Siong-koan ê bûn-chiong siu-kái