Lûn-tun Chhī

City of LondonEng-kok ê chi̍t-ê khu-he̍k, sio̍k tī Greater London, sī London chit-ê siâⁿ-chhī ê tiong-sim.

City of London tī Greater London lāi-bīn ê chē-chí.