Toā Lûn-tun

(Tùi Greater London choán--lâi)

Greater LondonLondon tē-khu siâng téng kip ê hêng-chèng-khu, jîn-kháu ū 7,512,400, bīn-chek 1572 km², sǹg sī Eng-tē ê chi̍t-ê toā-khu (region). Greater London nā kiám khí City of London, tio̍h sǹg chò chi̍t-ê kūn (county).

Greater London ê hoān-ûi.