Lī-tho̍k (吏讀; Pak-hân tha̍k-chò: Ridu; Lâm-hân tha̍k-chò: Idu) sī chi̍t chióng iōng Hàn-jī piáu-kì Tiâu-sián-gí ê su-siá hong-hoat.

Lī-tho̍k ê chok-phín