Lō͘-se-a Liân-pang chóng-kiōng pun chò cha̍p-it ê sî-khu, ùi UTC+02:00 kàu UTC+12:00. Chū 2011 nî 3 goe̍h khai-sí, Lō͘-se-a tiō bô koh sú-iōng joa̍h-tang sî-kan ah.

Lō͘-se-a ê sî-kan
     KALT Kaliningrad Sî-kan UTC+2 (MSK−1)
     MSK Bo̍k-su-kho Sî-kan UTC+3 (MSK±0)
     SAMT Samara Sî-kan UTC+4 (MSK+1)
     YEKT Yekaterinburg Sî-kan UTC+5 (MSK+2)
     OMST Omsk Sî-kan UTC+6 (MSK+3)
     KRAT Krasnoyarsk Sî-kan UTC+7 (MSK+4)
     IRKT Irkutsk Sî-kan UTC+8 (MSK+5)
     YAKT Yakutsk Sî-kan UTC+9 (MSK+6)
     VLAT Vladivostok Sî-kan UTC+10 (MSK+7)
     MAGT Magadan Sî-kan UTC+11 (MSK+8)
     PETT Kamchatka Sî-kan UTC+12 (MSK+9)