Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng (1788–1790 nî)

Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng sī 1788 nî chì 1790 nî ê chiàn-sū.

Lō͘-se-a Sūi-tián Chiàn-cheng
Battle of Revel.jpg
Sî-kan1788 nî - 1790 nî
Tē-tiám
{{{place}}}
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.