Lūi-pia̍t:Ūn-tōng soán-chhiú

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 11 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 lūi.

I

K

N

T

Tī lūi-pia̍t "Ūn-tōng soán-chhiú" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.