Lūi-pia̍t:1259 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1259 nî kòe-sin

Tī lūi-pia̍t "1259 nî kòe-sin" ê ia̍h

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.