Möngke (Bông-kó͘-gí: ᠮᠥᠩᠬᠡ / Мөнх, 1209 nî - 1259 nî) sī Bông-kó͘ Tè-kok ê chi̍t ê hông-tè kap khó-hān, mā-sī Goân-tiâu ê Goân Hiàn-chong (元憲宗). 1251 nî kàu 1259 nî chāi-ūi.